רכישת כרטיסים

כרטיסים רגילים

MISS MONIQUE - GARDEN BEATS

כרטיסים אחרונים ———- 280₪
מחיר מלא ———- 355₪

מכירה לאלתים

MAGDALENA, YULIA NIKO, HENRI BERGMAN

כרטיסים אחרונים ———- 205₪
מחיר מלא ———- 355₪

אילתים

שישי צהרים 30.6

RED AXES AND MORE

מחיר הטבה ———- 220₪

מחיר מלא ———- 250₪

שבת צהרים 1.7

MAGDALENA AND MORE

מחיר הטבה ———- 180₪

מחיר מלא ———- 250₪